Art i Calma

Anys d’art i calma

Harmonia, concòrdia, acord, concert i calma  són continguts pròxims en aquesta exposició. Ens relata històries i vivències  avançant en l’autoconeixement i la relació de tot açò amb la creació artística,generant una connexió amb inquietuds i sensibilitats semblants.

Amb diferents suports, tècniques i mesures, transmet una lectura a través de la sinuositat i sensibilitat de la figura,quasi sempre femenina, i es barreja  amb la natura, la llum i la mirada serena per i fer-nos sentir sense paraules.

Figuració, composició, ritme i color conformen el seu mon i  ens invita a endinsar-nos en els amagatalls de l’experiència emocional reflectida en la pintura.

A més, la pintora ens desperta els ulls amb la paleta força personal dels colors creats al llarg d’anys de treball ‘els colors de la Carmen’ es diría. L’identifiquen.

Ara,amb Art i Calma hi podem gaudir l’ofici i personalitat aconseguida.La maduresa de l’obra de Carmen García Gordillo.

 
Años de arte y calma

Armonía, concordia, acuerdo, concierto y calma son contenidos próximos  en esta exposición. Nos relata historias y vivencias avanzando en el autoconocimiento y la relación de todo esto con la creación artística, generando una conexión con inquietudes y sensibilidades parecidas.

Con diferentes soportes, técnicas y medidas, transmite una lectura a través de la sinuosidad y sensibilidad de la figura, casi siempre femenina, y se mezcla con la naturaleza, la luz y la mirada serena para hacernos sentir sin palabras.

Figuración, composición, ritmo y color conforman su mundo y nos invita a adentrarnos en los escondrijos de la experiencia emocional reflejada en la pintura.

Además, la pintora nos despierta los ojos con la paleta bastante personal de los colores creados a lo largo de años de trabajo ‘los colores de Carmen’ se diría, la identifican.

Ahora, con Arte y Calma podemos disfrutar del oficio y personalidad; la madurez de la obra de Carmen García Gordillo.

Notas de prensa:El periòdic,El Meridiano

cartell puig