EMPREMTES

EMPREMTES. Art, ofici i vida.

Una experiència il·lusionant és visitar i compartir hores en l’estudi d’una artista després d’estudiar un espai expositiu diàfan i amb possibilitats ben apreciables.

Amb naturalitat s’inicia una comunicació encantadora en el moment que ella et mostra el seu món.
Despleguem teles, obrim carpetes, papers, caixes i llenços i sembla infinit el seu bagatge creatiu; tècniques, materials, colors, formes i energia conformen l’univers de Carmen Signes i amb tant de bagatge, comença l’aventura d’un projecte que va elaborant-se cap a l’estructura d’EMPREMTES.

Llavors observes la coherència i evolució conscient, a més d’espontàniament i emocional potent cap a l’abstracció i t’embadaleix, passejant els ulls pels traços i pinzellades. Els grafismes són una qüestió a part, per la identitat que conformen. Sovint imagine a Carmen com una lectora reverent de poesia i amant dels haikus; observe indicis de ritmes i frases compassades que permeten imaginar versos concertats i a Carmen lliure, dansant durant la invenció del seu llenguatge sincronitzat amb la música…

A l’exposició hi ha també memòria reciclada perquè investiga procediments reutilitzant treballs aparcats en el temps transformant-los en nous conceptes. Et sorprén el rescat del llenç guardat al calaix i convertit en part d’una nova obra. Papers reciclats d’anteriors projectes tornen a nàixer.

També delit i sort de l’entorn mediterrani elaboren la resta en la tasca creativa quan Carmen se sent bé. Aleshores apareix expansiva i necessita els pinzells grans, els llenços, fustes i papers de formats considerables van obrint el diàleg franc de rojos, blaus, grocs i més i més intensos colors i textures mesclades de collages.

Un joc lliure ocupat en afectes en el qual descobreixes el mestratge de l’ofici.Creació i treball concilien bastants anys d’una dona intensa, amant de vida i d’empremta.

Sales Prats Gràcia, comissària de l’exposició.

 

 

IMPRONTAS. Arte, oficio y vida.

Una experiencia ilusionante es visitar y compartir horas en el estudio de una artista después de estudiar un espacio expositivo diáfano y con posibilidades muy apreciables.

Con naturalidad se inicia una comunicación encantadora en el momento que ella te muestra su mundo. Desplegamos telas, abrimos carpetas, papeles, cajas y lienzos y parece infinito su bagaje creativo; técnicas, materiales, colores, formas y energía conforman el universo de Carmen Signes y con tanto de bagaje, empieza la aventura de un proyecto que va elaborándose hacia la estructura de IMPRONTAS.

Entonces observas la coherencia y evolución consciente, a la vez que espontánea y emocionalmente potente hacia la abstracción y te embelesa, paseando los ojos por los trazos y pinceladas. Los grafismos son cuestión aparte, por la identidad que conforman. A menudo imagino a Carmen como una lectora reverente de poesía y amante de los haikus; observo indicios de ritmos y frases acompasadas que permiten imaginar versos concertados y a Carmen libre, danzando durante la invención de su lenguaje sincronizado con la música…

En la exposición hay también memoria reciclada porque investiga procedimientos, reutilizando trabajos aparcados en el tiempo y transformándolos en nuevos conceptos. Te sorprende el rescate del lienzo guardado en un cajón y convertido en parte de una nueva obra. Papeles reciclados de anteriores proyectos vuelven a nacer.

También deleite y suerte del entorno Mediterráneo elaboran el resto en la tarea creativa cuando Carmen se siente bien. Entonces aparece expansiva y necesita los pinceles grandes, los lienzos, y maderas y papeles de formatos considerables van abriendo el diálogo franco de rojos, azules, amarillos y más y más intensos colores y texturas mezcladas de collages.

Un juego libre ocupado en afectos en el cual descubres la maestría del oficio. Creación y trabajo concilian bastantes años de una mujer intensa, amante de vida y de impronta.

Sales Prats Gracia, comisaria de la exposición.